1.07.2014

KARAÇELEBİZADE (SEDBAŞI) CAMİİ

KARA ÇELEBİZADE SEDBAŞI CAMİİ
1594 yılında Rumeli kadı askeri Karaçelebizade Rumeli askeri Hüsameddin efendi yaptırmış tır 1654 yılında oğlu şeyhülislam Karaçelebizade Abdülaziz efendi ve 1813 yılında büyük torunu mutasarrıf aziz AHMED paşa tarafından onarılmıştır.1854 büyük bursa depremi ve 1863 Sedbaşı yangını sonrası onarımlarında ilk biçimini (minare dışında) kaybetmiştir 1997 yılında bursa büyük şehir belediye başkanlığınca yenilenmiştir.
Takip Et