yX Media - Monetize your website traffic with us

Breaking

YEŞİL (THE GREEN) PUBLIC BATH

YEŞİL HAMAMI 
BURSA TARİHİ YEŞİL HAMAMI Fatih sultan Mehmed döneminde 1840 yılında köse Ali Paşa sofu Bedreddin ya da köse türbedar adında bir hayır sever tarafından Yeşil medresenin yanında kendi yaptırmış olduğu fakat bugün ortadan kalkmış bulunan medreseye gelir getirmek  amacıyla inşa ettirilmiştir kapısı üzerindeki kitabesinde Hamam da devrengeç suyu kullanıldığı belirtmektedir tek Hamam sınıfından dır hamam soğukluk (soyunmalık) ılıklık sıcaklık halvet su deposu ve külhan (ocak) bölümlerinden oluşmaktadır yapı 1925 yılında onarım görmüştür 2014 yılında UNOSCO Dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır.

BURSA TARİHİ YEŞİL HAMAMI YEŞİL (THE GREEN) PUBLIC BATH
this hamam or publıc bath was build by a charitable person called köse Ali Pasha also known under the names sofu or devout Bedreddin or mouseleum caretaker köse in 1480 during the reing of Mehmed the congueror nearby Yeşil Madrasah with the purpose to provide income to this madrasah which today does not exist anymore the epitaph board over its door states that the waters of devrengec spring are used in this hamam this hamam is a single type hamam ıt consists of a cool room (frigidarium or changinig cubicle) a warm room (tepidarium) and a hot room (caldarium) section and a halvet or washing cell section a water reservoir and a külhan (or boiler room) (oven)this structure was renovated in 1925 this hamam is located within a site which was inscribed on the UNOSCO world heritage list in 2014.


Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.