HARAÇÇIOĞLU MADRASAH

HARAÇÇI OĞLU MEDRESE  Bursa nın ilk yerleşim alanı olan hisar bölgesinde bulunan Haraççıoğlu medrese si 16.yüzyılda tekke olarak inşa edil...

HARAÇÇI OĞLU MEDRESE 
Bursa nın ilk yerleşim alanı olan hisar bölgesinde bulunan Haraççıoğlu medrese si 16.yüzyılda tekke olarak inşa edilmiş 1852 yılında medrese haline çevrilmiş ve Cumhuriyet dönemi başlarına kadar da  Osmanlı nın en zengin kütüphanesini bünyesinde barındırmış böylesine zengin tarihi geçmişi olan yapıyı yeniden Bursa ya ve Bursalılara kazandıran idarecilere sonsuz şükranlarımı sunarım restorasyonun ardından yeni kimliğine kavuşan haraççıoğlu medresesi ziyaretçilerini geçmişin derinliklerine götürürken mimari yapısıyla da görsel bir ziyafet sunuyor haraççıoğlu medrese sinin zengin kütüphanesine yeniden kavuşması adına başlatılan kitap bağışı kampanyasında ise bir rekora imza atıldı toplanan iki binden fazla kitap yine burada oluşturulan kütüphanede yerini alırken tesis şimdiden edebiyat tutkunlarının uğrak yeri haline geldi edebiyatımızın usta kalemlerinin nadide eserleri nin de bulunduğu haraççıoğlu medresesi sosyal tesislerindeki kütüphanede Türk ve dünya edebiyatının seçkin örnekleri de yer alıyor

KÜTÜPHANELER İLİM VE İRFAN EHLİ İNSANLAR YETİŞTİRİR
LİBRARİES RAİSE SCİENTİSTS AND SCHOLARS


HARAÇÇIOĞLU MADRASAH
haraççıoğlu madrasah is located at hisar district which is the first settlement area of bursa the madrasah was constructed as an islamic monastery during the 16th centruy and transformed into a madrasah in 1852.the structure housed the largest library of the Ottomans until the start of the repuplican period we have a great honor revitalize this building which has a rich history for Bursa and the people of Bursa haraççıoğlu madrasah which embraces its new identtiy after the restoration creates a visual feast thanks to is astonishing architecture and carries its visitors to the depths of time we have broken a record in the book donation campaign which we have started to recreate the rich library of haraççıoğlu madrasah the donated books which were over 2 thousand have been placed to the library turning the madrasah to a point of attraction for literature fans haraççıoğlu madrasah social facility housing important works of famous writers has many unique examples of the türkişh and world literature the social facility also is the home for the headquarters of Bursa municipalities association.

MEDERESEDEN SOSYAL TESİSE
Hisar bölgesinde kavaklı caddesi üzerinde bulunan 16.yüzyılın ikinci yarısından sonra yapıldığı bilinen Harraçıoğlu Medresesi sosyal tesisleri osmangazi belediyesinin özel çabalarıyla 2006 yılında restore edilerek kentimize kazandırılmış.Bursadaki hıristiyanlardan haraç ve cizye vergilerini topladıkları için Haraççıoğlu veya Cizyederzade olarak anınan dönemin ileri gelen bir ailesi tarafından yaptırılmıştır.Osmanlı döneminde uzun yollar zavi olarak hizmer veren tesis kurucusu cizyeder zade Hüseyin Ağa nın ölümüyle yerine geçen oğlu Rıfkı İbrahim Efendi tarafından medreseye çevrilmiştir.Bir zamanalar Orhan kütüphanesinden sonra Bursa nın 2. büyük kütüphanesi olan Haraççıoğlu Medresesi Kütüphanesi sonradan Orhan Kütüphanesiyle birleştirilmiştir.Cumhuriyetin ilk yıllarında kütüphade 1600 den fazla kitap bulunduğu bilinmektedir.Günümüzde bu kitapların çoğu İnebey Yazma Eserler Kütüphanesi nde yer almaktadır.

FROM A MADRASAH TO A SOCİAL FACİLİTY
Haraçcıoğlu Medresah Social Faciliest Located ad the Kavaklı street of the Hisar Region which is know to be constructed during the second half of the 16th century was restored with the special efforts of the Ottoman Municipality in 2006 for the people of Bursa. The building was constructed by an important family in Bursa know as Haraçcıoğlu or Cizyederzade because they collected tax from Christians in the city. The building served as an İslamic Monastery in the Ottoman period for long years before being transformed into a Madrasah by Rıfkı İbrafim Efendi who succeeded the founder of the building Cizyederazade Hüseyin Ağa Haraçcıoğlu Madrasah Library was the second largest library in Bursa after the Orhan Library was merged with it later on. It is known that the Library had more than 1600 book at the start of the Republucian period. Most of these books are located at the İnebey Manuscript Books Library.

TARİHİ YAPI NEFES ALDI
Uzun yıllar kaderine bırakılan Medrese nin ilk yapısı uç tarafı güneye bakan U şekliyle dikkat çekmektedir 1852. yılında tekkeden medreseye çevrilen yapıya ek olarak bir bina daha yapılırken medrese daha sonraki yıllarda deprem ve yangınlarda büyük hasar alır Osmangazi belediyesi tarafından 2004 yılında başlatılan Tarihi ve Kültürel miras çalışmaları çerçevesinde ele alınan haraççıoğlu medresesinde ilk olarak yapının kavaklı caddesi üzerinden görünmesini engelleyen sonradan inşa edilmiş tek katlı bina yıkılmış bu sayede medresenin rahat nefes alması sağlanmıştır haraççıoglu medresesi sosyal tesislerinin bahçesinde yer alan kabirler ve tarihi kabir taşları onarılırken yine bahçeye aslına uygun bir şadırvan yapılmıştır medresenin haziresinde cizyederzade 
ailesi bireyleri ile rumeli fatihlerinden Hacı ivaz paşanın mezarı bulunmaktadır hacı ivaz paşa aynı zamanda Yeşil Türbe nin de mimarıdır.

A RELİEFFOR HİSTORY
The ''U'' shape facing south is the first striking feature of the long neglected Madrasah. in 1852 aaand an additional building was constructed nearby. The madrasah is greatly destroyed with earthquakes and fıres in years. The Haraççıoğlu Madrasah, wich was restored by Osmangazi Municipality in the scope of the ''Historal Heritage  Projects'' started in 2004 is made visible by demolishing a single floor building on the Kavaklı Street blocking the wiew. The graves and the grave stones in the garden of Harraçıoğlu Madrasah Social Facilites were repaired and water tank with a fountain was constructed according to the orginal. In the graveyard  of the Madrasah there are tha graves of the Cizyederzade family members and also Hacı İvaz Pasha, who was one of the conquerors of Rumelia. Hacı İvaz Paşa is also an architecht of the Green Mauseloum (Yeşil Türbe).
COMMENTS

a
Ad

..,1,1384 yılında tırhala doğan Hamza bey aslen Arnavud ırkına mensuptur baba sının adı Sinan dır Yeşil in altında meftun bulunan Beyezıd Paşanını...,1,14 yüzyılın sonlarında Demirtaş (kara timürtaş) paşanın oğlu oruç bey tarafından..,1,14-15.Yüzyıllarında yaşadığı bilinen Yeşil Camii ile Yeşil Türbenin taş oyma işçiliğini ve kalem işi süslemelerini yapan Bursa'lı,1,14.yüzyıl da karagöz ve hacıvat perdede bir gölge oyunu olarak şeyh küşteri tarafından..,1,14.yüzyıl yapısı tahmin edilmekte olup yaptıranı ve içinde bulunan...,1,1406 yılında yıldırım beyazıd ın oğlu şehzade süleyman tarafından mimar hüseyin oğlu Aliye inşa ettirildiği kapısı..,1,1440.Yılından önce Umur Bey tarafından camisine vakfedildiği Umurbey camii'nin duvarındaki vakıf kitebesinden...,1,1490.yılından önce Hacı Hasanzade Kazasker Mustafa Efendi tarafından İstanbul haydar'daki Camisi ve medresesine gelir..,1,15 yüzyıl ortalarından 20 yüzyıl başlarına kadar tarihlenen yüzlerce mezar taşının yer aldığı Muradiye açık hava Müzesi'nde Farsça..,1,15.Yüzyılda ahi Bayazid in oğlu hacı ivaz paşa tarafından yaptırılarak Sultan çelebi Mehmet e armağan edilen han yeşil Cami i ne gelir sağlamak...,1,15.Yüzyılda Satı Fakıh tarafından yaptırılmıştır Satıh Fakıh Fatih Sultan Mehmet dönemi..,1,15.yüzyılın ikinci yarısında Emir Sultan halifelerinden..,1,16.yüzyılda halvetiye tarikatına bağlı olarak şeyh Yakup Çelebi (vefatı..,1,16.Yüzyılda Karaşeyh ünvanlı bir kişi tarafından yaptırıldığı...,1,1826 yılının 15 Haziran'ı. İstanbul'da gün ağarırken devrilen kazanların uğultusu yeri göğü inletiyordu. Bölükbaşı..,1,2500 yıl önce Türkler tarafından keşfedildi dünyaca ünlü..,1,A,1,Asıl adı Mahmut olan Veled-ı Yanıç,1,aslen yemen in karakad köyünden olan ve Fatih zamanında İstanbul a gelen Mehmet Hüseyin Çelebi tarafından 1460 yılında.....,1,Aşevi adını doğu yönünde yer alan Eskici Mehmet Dede'ye ait olduğu..,1,B,7,bu yıl 11 incisi düzenlenen Osman gaziyi anma ve Bursa nın fethi şenlikleri yaklaşık..,1,Bursa büyük şehir belediyesi 1400lü yılların başında beyazıd paşa tarafından..,1,Bursa da yaşayan..,1,Bursa doğan mahahalle sinde bulunmaktadır Fatih döneminde..,1,Bursa nın ilk yerleşim alanı olan hisar bölgesinde bulunan Haraççıoğlu medrese si...,1,Bursa Osmanlı karşı duran türbesi...,1,Bursa Osmanlı Muradiye hamamı . hamam 1426 yılında II Murat tarafından yaptırılmıştır,1,Bursa Osmanlı Muradiye medresesi...,1,Bursa osmanlı tarihi camii..,1,Bursa tarihi büyük şehir belediye binası,1,Bursa uludağ telefirik..,1,Bursa'da 15. yüzyılda Emir sultan seyyid Nasır Seyyid Nimetullah Ali Dede ve Baba Zakir gibi dervişlerle beraber Buhara'dan gelen Seyyid Usul tarafından kurulan Seyyid Usul dergahı,1,Bursa'lı devlet adamı Oruç bey Kara Timurtaş Paşanın Oğlu ve Umur (Omur) Bey'in kardeşidir Yıldırım Beyazıd döneminde (1389-1403) komutanlık yapmış Süleyman Çelebi..,1,Bursa’nın en güzel hanlarından biri olan Fidan Hanı,1,C,8,Cami nin Sultan II.Murad döneminde İbn-i yiğit (yiğitoğlu) diye tanınan...,1,camiler,8,Caminin kitabesinde edincikli hızır oğlu yahşi bey tarafından...,1,Camiye ait vakıf kayıtlarında belirtildiği üzre Sultan II.Bayazıd..,1,Çandarlı Halil paşanın oğlu Sadrazam İbrahim Paşa tarafından eşi hatice hatuna gelir getirmesi amacıyla yapılmış olduğu söylensede bir başka görüş olarak fenari ailesinden olan...,1,Çelebi Sultan Mehmed'in kızı Selçuk Hatun tarafından 1450 yılında yaptırıldığı giriş kapısının üzerindeki Sülüs...,1,Devlet adamıdır Çelebi Mehmed dönemi (15yy.) vezirlerinden..,1,Emirsultan.770/1368.de buhara da doğdu.833/1429.da Bursa da..,1,Hacivat ve karagöz...,1,Hamam Çandarlı Hayrettin Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa tarafından h.825.(1421).yılındaki vakfiyesine göre İznik'teki..,1,Hamam Gazi Orhan Bey tarafından yaptırılan ve Bursa'nın ilk külliyesi olan Orhan Külliyesi'nin bir parçasıdır,1,Hamamın yaptıranı ve yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir yapıya ilişkin bulunabilinen en erken tarihli kaydın 1605 yılına..,1,Han 1454 yılında kara Timurtaş paşa'nın oğlu umur bey tarafından..,1,Hüdavendigar külliyesinin merkez yapısı olan cami hüdavendigar şanıyla anılan I.Murad (1360-1389) tarafından..,1,I,1,II. Murad dönemi (1421-1451) vezirlerinden Üzeyr Efendi tarafından,1,II.Bayezıd döneminin (1481-1512) ünlü müderrislerinden Zeyrekzade Paşa Çelebi tarafından yaptırıldığı bilinmektedir..,1,II.Bayezıd'ın eşi hayırsever bir kadın olan Gülruh Hatun Akhisar'da bir mescit Bursa'da bir Mektep yaptırmış ve...,1,II.Bayezıd'ın oğlu Şehzade Mahmud adına yaptırılmıştır Manisa'da sancak beyi (Vali)iken 1507 yılında..,1,II.Murad döneminde 1449 veya 1451 yılında Umur Bey tarafından yaptırılmıştır hen asker hemde bilgin olan Umur Bey II.Murad döneminde vezir rütbesini almıştır Caminin giriş..,1,II.Murad döneminde Yıldırım Darüşşifası'da Müderris olan Hoca Tabip Hüsnü efendi tarafından 1467 yılında yaptırılmıştır Minare Şerefesinin..,1,içindeki o şahane çay bahçesinde...,1,İlk Osmanlı medreselerinden yeşil medrese (sultaniye medresesi)1414.1424 ..,1,imaret çelebi mehmed yüzyıl hacı UNOSCO paşa soup mutfak külliye world şehir,1,Kaplıca I.Murad hüdavendigar tarafından hüdavendigar külliyesinin bir parçası olarak Bizans hamamı...,1,Kara Timurtaş paşanın oğlu Oruç bey in kızı ve Fatih Sultan Mehmed in vezirlerinden Zağonos paşanın..,1,Keskin kılıçları kalkanları işlemeli cepkenleri efsane olmuş figürleri kılıçve kalkanların oluşturduğu ahenkli..,1,Kuzeydeki giriş kapısı üzerindeki sülüs hat ile yazılmış kitabesinden caminin 1459 yılında..,1,Külliye nin Bayezit paşa (1.MEHMET ve II.MURAT ın veziri) nin kardeşi olduğu Bilinen İzmir fatihi lakap lı..,1,Mahidevran Hatun'un ablaları Akile Hanım ile belkıs Hanım'a atfedilmektedir yapı "cariyeler Türbesi"adı ilede anılmaktadır Muradiye Türbeleri içinde etrafı,1,Murad Hüdavendigar tarafından Hüdavendigar külliyesinin bir parçası olarak yaptırılmıştır Mimarisi ve inşa...,1,Muradiye Camii,1,Osmanlı devlet arması,1,Osmanlı devletinin kuruluşunda büyük katkıları olan çok sayıda önemli aile Bursa nın imarınada katkıda bulunmuştur...,1,Osmanlı dönemi mezar taşlarının ve üzerlerindeki desenlere kadar bir çok işaret o mezarda yatan hakkında bilgi vermektedir mezar taşının...,1,Osmanlı evleri,1,Osmanlı Pâdişah larından Kanûnî Sultan Süleymân Hân zamanında,1,Osmanlı sadrazamlarından ishak paşanın oğlu ibrahim paşa nın kethüdası sofu hacı sinan tarafından 1455 yılında yaptırılmıştır...,1,Osmanlı Şehzadesi Ertuğrul bey (Yıldırım bayezıd'ın oğlu) 1376'da doğmuştur Aydın'da sancak Beyliği yapmıştır Ertuğrul Beyin..,1,Osmanlı tarihi Muradiye imareti...,1,Osmanlı tarihi Muradiye külliyesi..,1,Osmanlıdan günümüze tarihi ipek yolu hamamı..,1,Osmanli impartoru,1,Sufidir Babası Yanıç Oğlu Hacı Hayruddinn'dir I.Murad Hüdavendigar..,1,Sultan bayezid received the title of Yıldırım (thunder) because of his heroicacts in bettlefields,1,Sultan I.Murad (Hüdavendigar) tarafından...,1,Sultan I.Murad döneminin (1326-1389)ünlü veziri Ahmet paşanın oğlu ve şeyh Mahmud un torunu olan mutasavvıf ve şair Süleyman çelebi 1422 de vefat etmiştir,1,Sultan I.Murad tarafından 14.yüzyılın ikinci yarısında yaptırılmıştır Kapan han Şehre dışarıdan gelecek malların satışa sunulmadan..,1,Sultan I.Murad türbesi oğlu Yıldırım Bayazıd tarafından I.Murad ın yaptırdığı külliyesinin...,1,Sultan II. Murad tarafından külliyesinin merkez yapısı olarak inşa ettirilmiştir..,1,Tanınmış Türk İslam Osmanlı filozofu ve hekimidir (980-1037) Buhara ya yakın Afşane de doğdu..,1,Tarih öncesi yıllardan bu yana süre gelen Para basımı..,1,tarihi ırgandı köprüsü..,1,Türbe,1,Türbe 1461 yılında ölen Gazi Umur (Omur) Beye aittir Umur Bey Osman Gazi'nin silah arkadaşı Kara Timurtaş Paşa'nın oğludur. Yahşi,1,Türbe 1481 yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından babası II.Murad adına,1,Türbe Fatih Sultan Mehmed'in eşi Şehzade Mustafa'nın Annesi Gülşah..,1,Türbe fatih Sultan Mehmed'in oğlu Şehzade Mustafa için yaptırılmıştır Şehzade Mustafa 1474.yılında...,1,Türbe II.Bayezıd'ın oğlu Şehzade Ahmet için Yavuz Sultan Selim'in H.919-M.1513 tarihli bir fermanıyla..,1,Türbe II.Bayezıd'ın oğlu Şehzade Şehinşah'ın eşi ve Şehzade Mehmed'in..,1,Türbe Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa adına kardeşi II.Selim tarafından 1573...,1,Türbenin II.Bayezıd'ın eşi ve Şehzade Abdullah'ın Annesi olan Şirin Hatun..,1,Türbenin II.Murad'ın emriyle oğlu Fatih Sultan Mehmed tarafından Annesi Hüma Hatun için..,1,Türbenin kitabesi olmadığından yatan zatın kimliği hakkında kesin bir bilgi yoktur ancak burada yatan kişinin..,1,Unesco bursa,2,yeşil camii mosque sultan çelebi Osmanlı hacı ivaz nakkaş green twofloor T hünkar mahfili el mecnun bin ilyas,1,YEŞİL HAMAMI Fatih sultan Mehmed döneminde 1840 yılında köse Ali Paşa sofu,1,Yeşil külliyesinde yer alan yapıların süslemelerinden sorumlu olan ünlü nakkaş ali bin İlyas alinin torunu olan...,1,Yeşil külliyesinin mimarı olan Hacı İvaz Paşa tarafından inşa ettirilmiştir Cminin Vakıf kaydı 1427.yılında tescil edildiğinden..,1,Yıldırım Bayezıd döneminde (1389-1402) Oğlu Ertuğrul Bey adına yaptırılmıştır Ertuğrul Bey Aydın Sancak beyi iken 1398. yılında vefat..,1,Yıldırım Bayezıd ın kızı ve Emir Sultanın eşi Hundi Hatun tarafından 1426. tarihinde..,1,Yıldırım bayezid döneminde yaşamış olan timurtaş paşanın Gazi lakaplı olanındır 1386.da Karamanoğlu...,1,Yıldırım külliyesinin bir parcasadır Yıldırım Bayezıd tarafından 1399. yılında yaptırıldığı vakfiyesinde yer alan..,1,
ltr
item
BURSA SEVDAM : HARAÇÇIOĞLU MADRASAH
HARAÇÇIOĞLU MADRASAH
https://1.bp.blogspot.com/-r_K4SZ0l-M4/VVfIOp2sdVI/AAAAAAAABdk/_OIvpob7L9w/s320/20150516_145738.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-r_K4SZ0l-M4/VVfIOp2sdVI/AAAAAAAABdk/_OIvpob7L9w/s72-c/20150516_145738.jpg
BURSA SEVDAM
https://bursasevdam.blogspot.com/2015/05/haraccioglu-madrasah.html
https://bursasevdam.blogspot.com/
https://bursasevdam.blogspot.com/
https://bursasevdam.blogspot.com/2015/05/haraccioglu-madrasah.html
true
833784981953211255
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts DEVAMINI OKU Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS DEVAMINI OKU RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy