25.10.2015

ÇANDARLI İBRAHİM PAŞA HAMAMI

Çandarlı Halil paşanın oğlu Sadrazam İbrahim Paşa tarafından eşi hatice hatuna gelir getirmesi amacıyla yapılmış olduğu söylensede bir başka görüş olarak fenari ailesinden olan eşi kendi parasıyla 1485 yılında yaptırılmıştır hamamın vakfı Hatice hatun vakfıdır halk arasında Çandarlı Hamamı olarak bilinir 15 yüzyılın ikinci yarısında yaptırılmıştır İbrahim Paşa subaşı'sı iken ordu ile istanbul kuşatmasına katılmış üstün başarılar elde etmiştir hamamın duvarları üç sıra tuğla bir sıra kesme taş örülmüştür kesme taşların arasına dikine tuğlalar konulmuş ve özgün Osmanlı mimarisini sunmaktadır hamamın üzeri kubbelerle örtülmüş dikdörtgen planlı yapının soğukluğuna batı kapısından girilir ve harika bir kapısı vardır girişte tuğla süslemeler bulunmaktadır soğukluğun üstü kubbeyle kapatılmış ve buradan dikdörtgen ılıklığa girilir karşında iki halvet odası bulunur yapının mimari değeri oldukça iyi korunmuş görünmektedir ne yazık ki cumhuriyet döneminde bursa da bulunan bir kaç Osmanlı mimarisi gibi bu yapı da bir alman vatandaş olan alfons'un malı iken kültür bakanlığı tarafından satın alınarak  70 li yıllarda küçük bir restorasyon çalışması ile kütüphaneye çevrilmiş ve 2015 yılında kapsamlı bir çalışma ile kentimize kazandırılmış bulunmakta Bursa hisar bölgesindeki çandarlı İbrahim paşa hamamının restorasyonun ardından Tophane Anadolu Teknik Lise ve endüstri Meslek Lise'sinin Müzesi olarak kente kazandırılmasına Bursa büyük şehir belediyesi tarafından kente kazandırılacağı bildirildi
Takip Et