2.11.2015

MAUSOLEUM OF PRINCE MAHMUD

ŞEHZADE MAHMUD TÜRBESİ/MURADİYE KÜLLiYESİ
Türbe, II.Bayezıd'ın oğlu Şehzade Mahmud adına yaptırılmıştır Manisa'da sancak beyi (Vali)iken 1507 yılında vefat eden Şehzade Mahmud'un cenazesi Bursa'ya getirilerek üzerine bu Türbe yaptırılmıştır Mimarı Yakup Şah Bin Sultan Şahtır çini kalem işi ve malakari (alcı ile yapılan alçak kabartma tekniğindeki süsleme) açısından çok zengin olan iç mekan 2.90 metre yüksekliğe kadar firuze ve lacivert altıgen çiniler ile kaplıdır yapı tüm süsleme elemanları ile dönemin süsleme sanatına da ışık tutmaktadır 19.yüzyıl sonlarında sıvanarak Barok süslemelerle kaplanan 16.yüzyıla iat özgün kalem işleri 2013.yılı restorasyonunda sıva raspası yapılarak tekrar özgünlüğünü kazanmıştır Türbede dört adet mermer mezar bulunmaktadır mezarlar Tuğla zemin üzerinde yer alan mermer bir platform üzerinde yer alır mezarlar Şehzade Mahmud ve onun 1512.de vefat eden oğulları Orhan Emir ve Musa'ya aittir 2013-2014 yılları arasında Bursa Büyük Şehir Belediyesi tarafından geniş kapsamlı restorasyona tabi tutulan Türbe 2014.yılında UNESCO dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır.

MAUSOLEUM OF PRINCE MAHMUD/MURADİYE KÜLLÜYESİ
This mausoleum was built for Şehzade Mahmut son of Bayezid II.Şehzade Mahmud died in
1507during his governorship in Manisa his funeral was brought to Bursa and covered by this mausoleum the name of this structure's architech is Yakup shah bin Sultan Shah ıts interior section is very rich due to its glazed tiles its hand-drawn ornaments and its "malakari"work (a decoration made using the technique of bas-relief made of plaster) ıt is covared with turquoise and dark blue hexagonal glazed tiles up to a height of 2.90 m. the mausoleum with its all decorative elements is flashon a era's decorative art the 16th century ornaments were plastered in the late 19th century and covered by Baraque decaration elements during the 2013 restoration this plastering was rasped and the hand-drawn ornaments dating back to the 16th century below it appeared and thus were resurrected there are four marble tombs inside this mausoleum which are placed onto a marble platform set on a brick floor these tombs are the tombs of Shehzade Mahmud and of his sons Orhan Emir and Musa who died in 1512.the mausoleum which was thoroughly restored by Bursa Metropolitan Municipalitiy between 2013 and2014is located in the site which was inscribed on the UNESCO world haritage list in 2014.
Takip Et