BURSA ORHAN CAMİİ

1339.yılında Osmanlı sultanı Orhan bey tarafından yapılmıştır.Mülkiyeti vakıflar genel müdürlüğüne aittir.Osmanlı Devletinin ilk devir yapılarından Ters T" planlı camiler içinde en belirginlerinden biridir.Duvarları yığma taş,kesme taş ve tuğla ile örülmüş olan caminin üzerinde arda arda iki kubbe vardır. Ortadaki kubbenin iki yanında daha ufak iki kubbe bulunur caminin girişinde üçü kubbeyle örtülü beş revaklı son cemaat yeri vardır. Kahraman oğlu Mehmet'in Bursayı 1413 yılında işgali sırasında büyük ölçüde tahrip gören yapı Sultan Mehmet döneminde 1417 yılında Vezir Beyazıt paşa tarafından tekrar onarılarak ibadete açılmıştır. Bizans sütun başlıkları gibi devşirme malzemenin yer alması yapıya arkaik bir hava verir. Camide bulunan motifler son derece sadedir. 14.yüzyılda Anadolu da ileri düzeyde olan alçı işçiliğinin güzel bir örneği caminin mihrabında görülür. Yapının kuzey doğu köşesinde çokgen gövdeli tuğla minare bulunur. Cephelerde tuğla rozet güneş kürsü ve iki katlı kirpi saçakları camiye zengin bir görüntü kazandırmıştır.Orhan Bey Camiyi han,hamam,aşhane,imaret,zaviye ve mektep olmak üzere altılı bir külliye halinde olması gerekirken bugün onarılan han ve hamamdan başka diğer yapı grupları mevcut değildir.

                                                                               Takip Et