BURSA YEŞİL TÜRBE - BURSA SEVDAM

Breaking

Bursa ve Osmanlı eserleri Ulu şehir Bursa

BURSA YEŞİL TÜRBE


 ÇELEBİ MEHMED YEŞİL KÜLLİYESİ
V. Osmanlı Sultanı Çelebi Sultan Mehmed tarafından 1413-1421 yılları arasında yapılmıştır. Külliye bünyesinde cami,türbe,medrese,imaret ve hamam yapıları bulunmaktadır. Bu yapı topluluğunun Mimarı Hacı İvaz Paşa olup kalem işleri ve süslemeler Nakkaş Ali bin İlyas ve Mehmet El Mecnun tarafından yapılmıştır. Erken dönem Osmanlı mimarisinin en önemli özelliklerinden biri olan yeşil Cami'nin yapımına Çelebi Mehmed zamanında başlanmış oğlu 2. Murad zamanında 1422 yılında tamamlanmıştır. Külliye bünyesinde çini, mermer, taş ve ahşap işçiliği ile süsleme sanatlarının en güzel örneklerini bir arada görmek mümkündür. Külliye bir anlamda Osmanlı Devleti'nin yeniden şahlanışının bir nevi ilanıdır.
ÇELEBİ MEHMED SOCIAL COMPLEX
V. sultan of the Ottoman Sultan mehmet Celebi by 1413-1421 between the years. The complex structure of the mosque,a mausoleum,medrese,a soup kitchen and baths. This is the Architect of the building group of Pilgrims, under any circumstances, Pasha is a pen work Calligrapher and decorations Ilyas Ali bin and Mehmet the Sake of a Hand. Early Ottoman architecture, one of the most important features yesil mosque, the construction of the Celebi Mehmed started in time 2 son. In the time of Murad was completed in the year 1422. The complex structure of the tile, marble, stone and wood carving with the best examples of decorative arts, it is possible to see. The complex of the Ottoman Empire, in a sense, re-awakening of a kind of posting.
SULTAN ÇELEBİ MEHMET Bir anlamda Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak nitelendirebileceğiniz Çelebi Memed Yıldırım Bayezid'in oğludur. 1379 yılında doğan Bayezıd'in annesi Devlet hatundur. Çelebi Sultan Mehmed 1413-1421 yılları arasındaki saltanı boyunca 24 muharebeye bilfill katılmıştır. Anadoluda'ki birliği verdiği mücadelelerle tam anlamıyla sağlamıştır. Döneminde Candaroğulları Beyliğini Osmanlı topraklarına katmıştır. 1415'de Venediklilerle ilk deniz savaşı yapılmıştır. 1416 ve 1417 yıllarında Avrupa'ya birçok akınlar düzenlenmiş, 26 mayıs 1421 yılında 42 yaşında Edirne'de vefat etmiştir. Naaşı, Bursa'ya getirilerek Yeşil Türbe'ye defnedilmiştir.
 SULTAN ÇELEBİ MEHMET
In a sense, the second founder of the Ottoman empire can be defined as Celebi Memed bayezid's son. born in the year 1379, the mother of sultan Bayezid ii in the State hatun. Sultan mehmet celebi 1413-1421 saltan between the years of the battle for 24 bilfill participated. Anadoluda of the union of the right to struggle with literally has provided. In the period of Candaroğulları Ottoman Principality has added to the soil. 1415, the Venetians, the first sea battle. 1416 1417 and europe in the years many organized raids, 26 may in 1421, and Edirne, a 42-year-old died. Naas, brought in Bursa, Yesil and was buried in the Tomb.
 YILDIRIM BEYAZITIN oglu sultan MEHMET ÇELEBİ tarafından 1421 yılında yaptırılmıştır
Mimarı HACI İVAZ PAŞADIR Bursa nın   en önemli eserlerindendir Mehmet celebi bu eseri yaptırdıktan 40 gün sonra vefat etmiştir türbede çelebi sultan MEHMET ile oğulları şehzade MUSTAFA MAHMUT Ve YUSUF kızları SELCUK hatun SİTTİ HATUN AYŞE HATUN ve dadısı DAYA HATUN la beraber 8 sanduka bulunmaktadır.bu yapıtın en büyük özelliği ic ve dış mimarisi  turkuaz ciniyle döşenmesidir bundan dolayı YEŞİL türbe denilmektedir