BURSA EMİR SULTAN CAMİİ

EMİR SULTAN Emir sultan hazretleri:1368 de Buhara da doğup 63 yıl yaşayarak 1429 da Bursa da
bir veba salgınından hastalanarak vefat etmiştir babası emir külal lakabı ile tanınan devrin mutasavvıf larından Seyyit ali efendidir 17-18 yaşlarında kaybettiği babasından iyi bir tahsil ve terbiye gören ilmini arttırmak ve hac vazifesini yapmak için Mekke ye giden haccını eda ettikten sonra ziyaret için gittiği medine-i münevvere de devamlı kalmak arzusunda olduğu halde gördüğü bir rüya üzerine bursa ya gelip yerleşen emir sultan hazretleri peygamberimizin torunu hz Hüseyin neslinden geldiği için Seyyit ünvanlı yüce bir velidir peygamber efendimizden aldığı manevi bir emir üzerine Yıldırım
Bayazıd ın kızı Hundi Fatma Sultan ile evlenmişler bu evlilikten Emir Ali adında bir oğlu iki  kızı olmuştur devrin Sultanı Yıldırım Bayazıd a İslam hükümlerini söylemekten hiç çekinme memiş idaresinde adeletli davranmasını ve Anadolu da İslam birliği kurmasını Öğütlemiştir Yıldırımın Niğbolu zaferi neticesinde adadığı yirmi camii yaptırma ahdini yirmi kubbeli camiye cevirmiş ve Bursa Ulucamii inşasını sağlamıştır Yıldırım Bayazıd Çelebi Mehmed II.Murad dönemlerinde yaşayan Emir Sultan hazretleri Osmanlı sarayında saygı görmüş padişahlara kılıç kuşatmış 1422 İstanbul kuşatmasına bütün dervişaniyle bizzat katılmış ordunun manevi gücü ve destegi olmuştur
her gün yüzlerce insanın ziyaret ettiği ruhların coşup gönüllerin feyizle dolduğu Emir Sultan camii ve türbesi eşi Hundi hatun tarafından yaptırılmıştır değişik tarihlerde harap olduğundan devrin sultanları tarafından onarılana ve çevresinde medrese hamam misafirhane gibi hayır müesseselerinin de bulunduğu türbede Emir Sultan hazretleri ile birlikte hanımı hundi hatun iki kızı ve oğlu Emir Ali bulunmaktadır Emir Sultan adına yaptırılan camii Bursa camileri arasında en büyük kubbeye sahip olandır 1795 yılında tamamen yıkılan kubbesi 1804 yılında III.Selim tarafından yeniden yaptırılmıştır Oldukça geniş bir avlusu olan Emir Sultan caminin ziyarete gelenleri ilk olarak bu geniş avluda karşılamaktadır.

EMİRSULTAN CAMİİ
Emirsultan adına Yıldırım Bayezıd ın kızı Emirsultan ın eşi olan Hundi Fatma sultan tarafından yaptırılmıştır dikdörtgen planlı avlunun ortasında sekiz köşeli şadırvan yer almaktadır ayrıca avlunun güneyinde caminin kuzeyinde Emir Sultan türbesi ve ahşap odalar bulunmaktadır kare planlı olup üzeri tek kubbe ile örtülüdür cami ilk yapıldığında çok kubbeli iken 1795.de harap olmuş Sultan III.Selim döneminde 1804-1805.yıllarında bu gün ki haliyle rokoko ve ampir üslubunda inşa ettirilmiştir yapı Sultan Abdulaziz döneminde 1861-1876.yılları arasında onarılmıştır.


EMİRSULTAN MOSQUE
this mosque was build in the early 15th centruy by hundi fatma sultan the daughter of yıldırım Bayezıd and the wife of emirsultan, on behalf of the latter.There is an octagonal ablution foundation in the centre of the courtyard built wth a rectangular plan.Furthermore, there is a mosque situated at the courtyard's south, and there are the mausoleum of ''Emir Sulan'' and timber-built rooms at its north. The mosque is built with a square plan, and covered with a single dome. While the initial structure was a multi-domed mosque, it went rack and ruin in 1795.Between 1804 aand 1805, during the reign of Sultan Selim III, it was built with the today's state, in Rococo and Empire style.This structure was renovated between 1861 and 1876 during the reing of Sultan Abdulaziz. Takip Et