BURSA KOZAHAN - BURSA SEVDAM

Breaking

Bursa ve Osmanlı eserleri Ulu şehir Bursa

BURSA KOZAHAN

BURSA KOZA HAN
Ulucami ile Orhan Cami arasındaki geniş sahadadır. 1492 yılında II. Bayezıd İstanbul'daki cami ve medresesine gelir temin etmek için yaptırmıştır. Hanın mimari Abdül-ula bin Pulad Şah'dır. İki katlıdır. Üst katta 50, alt katta 45 olmak üzere 95 odası vardır. Kuzeydeki taç kapı büyük taştan kabartma süslerle yapılmış olup muhteşem görünüşe sahiptir. Üst katta güneye açılan bir kapısı, avludan ilave kapılara açılan geniş kapı ve buradan da Orhan Cami tarafına açılan bir kapısı vardır. Hanın iç kısmındaki geniş avlunun merkezinde mescid yer almaktadır. Mescid sekiz cephelidir, köşelerdeki ve ortadaki bir ayak üzerine oturmaktadır. Alt kısmı şadırvan şeklindedir. Günümüzde ünlü Bursa ipekçiliğinin merkezi durumundadır.

KOZA INN BURSA
Orhan has a wide area between the Grand Mosque mosque. 1492 II. Bayezid was built to provide income to the mosques and madrasas in Istanbul. Khan Abdul-reach thousands Pulad architecture is Şah'. Two floors. Upstairs at 50, there are 45, including 95 in the downstairs room. The northern door is made of large stone reliefs ornamental crown has a fantastic view. Upstairs in the south opened a door opened wide the door to additional door from the courtyard and has a door to the side of Orhan Mosque here. The inn is located in the center of a large courtyard inside the mosque. Masjid is facing eight, sits on a corner and in the middle of the foot. The lower part is shaped fountain. Today is the center of the famous Bursa silk.