26.10.2018

SEYYİD USUL DERĞAHI SEYYİD USUL DERVISH LODGE

SEYYİD USUL DERĞAHI  SEYYİD USUL DERVISH LODGE

Bursa'da 15. yüzyılda Emir sultan seyyid Nasır Seyyid Nimetullah Ali Dede ve Baba Zakir gibi dervişlerle beraber Buhara'dan gelen Seyyid Usul tarafından kurulan Seyyid Usul dergahı günümüzde Kültür merkezi olarak kullanılmaktadır Peri Peyker Cafer Çelebi tarafından derğahın yan tarafına 1555 yılında Medrese binası inşa edilmiş derğah bir süre Medrese olarak hizmet vermiştir 1836'da Şeyh Mehmed Emin zuhuri efendi Derğahın boş kalan arsanın üzerine bir semahane ile birkaç odadan oluşan derğahı yeniden yaptırmıştır 1889'da görevi devralan Şeyh Abdi efendi derğahın bazı odalarını yaptırdığı gibi 1901 tarihinde de Semahaneyi onartmıştır Derğahın yönetimi 1925 yılında ise Mehmed Şemseddin Efendinin kardeşi Ali Haydar Efendiye verilmiştir ancak bu görev kısa sürmüş ve 1925 yılında yürürlüğe giren bir kanunla tüm tekke ve Zaviyelerle beraber Seyyid Usul Derğahı'ndaki resmi hizmetler sona ermiştir 2008 yılında Osmangazi Belediyesi tarafından esaslı bir onarım geçirmesinin ardından Seyyid Usul Kültür merkezi olarak hizmete acılmıştır yapının haziresinde Derğahta görec yapan şahıslara ait Osmanlı döneminin en eski ve en özgün mezar taşları bulunmakta olup başta Derğahın kurucusu Seyyid Usul (vefatı 1489) mezar taşı olmak üzere tüm mezar taşları restorasyon calışmaları sırasında düzenlenmiştir.

SEYYİD USUL DERVISH LODGE SEYYİD USUL DERĞAHI 
This Dervish lodge was buılt in Bursa in the 15th century by Seyyid Usul who came from buhara together with other Dervishes such as Emir Sultan Seyyid Nasır Seyyid Nimetullah Ali Dede and Baba Zakir today it is used as a cultural centre in 1555 the madrasah building was addet to the
dervish lodge by Peri Peyker Cafer Celebi and for a white it rendered sercive as a madrasah in 1836 Sheikh Mehmed Emin Zuhuri efendi rebuiltthid lodge which consisted of a sema hall and some
rooms on its original place his successor as from 1889 onwards SheikhAbdi efendi built some rooms of this dervish lodge and renovated the sema hall in 1901 in 1925 howover the leadership of the dervish lodge was given to as Ali Haydar efendi brother of Mehmed Sehemsseddin efendi but this  time in duty was only short and due to a law which came into force in 1925 the official services rendered at Seyyid Usul dercish lodge were ended together with all other dervish lodges and hermitages after a fudamental renovation madein 2008 by Osmangazi Municipality this structure was opened to the graveyard of this structure there are the oldest and most authentic tombstones of the Ottoman era  set for those persons having performed duty in this dervish lodge the tombstone of Seyyid Usul (died 1489) founder of this derğah as well as the other tombstones were rearrenged during the restoration work performed.29.08.2016

NAKKAŞ (MINIATURIST) ALI MASJID

14-15.Yüzyıllarında yaşadığı bilinen Yeşil Camii ile Yeşil Türbenin taş oyma işçiliğini ve kalem işi süslemelerini
yapan Bursa'lı ünlü usta Nakkaş Ali efendi tarafından II.Murad döneminde (1421-1451)yaptırılmıştır asıl ibadet mekanı son cemeat yeriyle birlikte dikdörtgen planlı küçük boyutlu bir mahalle mescididir 2011. yılında Vakıflar Genel müdürlüğü tarafından rekonstrüksiyonu yapılarak tekrar ayağa kaldırılmıştır mescidin yanındaki haziresinde Nakkaş Ali'nin oğlu Deftedar Osman Çelebi ve Nakkaş Ali'nin torunu Bursa'lı ünlü Divan şairi Lamii Çelebi ile birlikte çoğunlukla Nakkaş Ali'nin soyundan gelen Aile bireylerinin mezarları bulunmakta. NAKKAŞ (MINIATURIST) ALI MASJID This masjid was built by famous miniaturist master craftsman NakkasAli Efenffi from Bursa known to have lived in the
14th -15th century, during the reign of Murad II (1421-1451). Nakksa Ali Efendi performed the stone carving workmanship and the hand-drawn decorations in both ''Yeşil'' mosque and ''Yeşil'' Mausoleum. This mosque -its main prayer hall, together with its portico for latecomers- is built with rectangular plan. It is a small-scale, neighbourhood masjid. Re-construction of both structures was made and thus they were reected in 2011 by the ''Ckıflar Bölge Müdürlüğü''(the Foundations' Directorate-general's Regional Directorate).In the countyard next to this masjid, there are the tombs of family members mostly from the blood-line of miniaturist Nakkas Ali, together with those of accountant Osman Çelebi, the son of Nakkas Ali, and famous Bursa diwan poet Lami'i Çelebi, the grand-son of Nakkas Ali.

7.07.2016

SATI FAKIH MOSQUE

SATI FAKİH CAMİİ 15.Yüzyılda Satı Fakıh tarafından yaptırılmıştır Satıh Fakıh Fatih Sultan Mehmet dönemi (1451-1481)Hocalarından olup oğulları Murat Hasan ve Alaaddin'de babaları gibi Bursa'nın hocalarındandır Mevlana Murat Fakıh babasının yaptırmış oldugu bu camide imamlık yapmıştır yapı dikdörtgen planlıdır Cami'nin doğusundaki haziresinde Satı Fakihe ait türbe bulunmakla birlikte mezar taşı yoktur ayrıca hazirede çoğu Hacı Ali Efendi ailesine mensup ve 1819-1832 yılları arasında tarihlenen çeşitli mezarlar bulunmaktadır zaman içinde çeşitli onarımlar geçiren camii 1957 yılında kapsamlı restore çalışmasıyla günümüze kadar gelmiştir
SATIH FAKIH MOSQUE
This mosque was built in the 15th century by satı fakıh satı fakı was one of the hodjas during the reing of mehmed the conqueror (1451-1481) and his sons murad hasan and alaaddin were hodjas in bursa like their father mevlana murad fakih worked as an imam in this mosque built by his father. This structure is built with a rectangular plan. Although the mausoleum of Sati Fakih situated in the graveyard at the mosques's east, there is no tombstone. Most of the tombs in this graveyard belong to the family of Hadji Ali Efendi. The are various tombs dated between 1819 and 1832. In the course of time, this mosque was renovated several times, also in 1957

2.06.2016

MAUSOLEUM OF ORUÇ BEY

ORUÇ BEY TÜRBESİ
Bursa'lı devlet adamı Oruç bey Kara Timurtaş Paşanın Oğlu ve Umur (Omur) Bey'in kardeşidir
Yıldırım Beyazıd döneminde (1389-1403) komutanlık yapmış Süleyman Çelebi tarafından da görevlendirilmiştir daha sonra çelebi Mehmed'in hizmetine girerek 1422.yılında Beyler Beyi olmuş ve ardından II.Murad zamanında Vezirlik görevine getirilmiştir burada bulunan yekpare mermer kapaklı sanduka'nın Oruç Beye ait olduğu söylenmektedir ortadaki mermer sanduka Oruç Bey'in kardeşi Mahmut bey'in kızı Zeynep hanım'a vefatı (1510) aittir üçüncü mezar ise yine Oruç Bey'in ailesinden bir kisiye aittir Oruç Bey'in kabri ve yanındaki mezar taşları 2008.yılında Osmangazi belediyesi tarafından düzenlenerek türbe haline getirilmiştir.

MAUSOLEUM OF ORUÇ BEY
Oruç Bey a statesman from Bursa is the son of kara timurtaş pasha and the younger brother of umur (omur) bey he was a commander during the reign of Yıldırım Beyazıd (1389-1403) appointed to this duty by süleiman çelebi later on he joined  the services of çelebi mehmed baceme beylerbeyi of governor-general in 1422. and thereafter was appointed to the duty of a "vizier"in the times of murad II.ıt is said that the sarcophagus with its monolithic marble cover situated in this mausoleum is the one of Oruç bey the marble sarcophagus in the centre the one of zeynep hanım (died 1510) the doughter of mahmud bey the younger brother of oruç bey in the third sarcophagus too there is a family member of oruç bey buried in 2008.the gravesite of oruç bey and the tomstones next to it were rearrenged by osmangazi munıcipality and thus transformed into a mousoleum


1.06.2016

VELED-I YANIÇ MOSQUE

VELED-İ YANİÇ
Asıl adı Mahmut olan Veled-ı Yanıç,Sufidir Babası Yanıç Oğlu Hacı Hayruddinn'dir I.Murad
Hüdavendigar ve Yıldırım Bayezıd döneminde (14.yüzyıl) Bursa'da devlet işlerinde bulunmuştur Ankara savaşına'da katılmış Osmanlı devletinin ilk dönem komutanlarında'dır 1450 yıllarında vefat etmiştir kendi adıyla anılan Cami'inin avlusunda gömülüdür

VELED-İ YANİÇ CAMİİ
Cami 1440.yılında Mahmud Çelebi yaptırılmıştır kare planlı mescidin üzeri sekizgen kasnak üzerine oturan kubbe ile örtülmüştür minare Camii dışında giriş kapısının tam karşısında bulunmakta olup bir çeşmenin üzerine dört ayakla oturtulmuş beş basamakla çıkılan kubbe biçimindedir

VELED-İ YANİÇ ÇEŞMESİ
İç içe geçmiş iki sivri kemerin ortasında yer alan alınlığında 1331.(1931) tarihli onarım kitabesi vardır çeşmenin üzerinde tuğladan dört ayak üzerine oturan cami minaresi yer alır.

VELED-İ YANIÇ
Veled-i Yanıç was a sufi whose real name was Mahmut his father was hadji Hayruddin the son of yanıç he worked under state service during the reings of murad hüdavendigar the first and Yıldırım bayezıd he was one of the commanders of the ottoman stete he olso combated in the Ankara war he died in 1450s. he is burıed in the courdyard of the mosque which is known with his name

VELED-İ YANIÇ MOSQUE
The mosque was buıld in 1440 by Mahmud Çelebi the square planned mesjid is covared with an octagon-shaped dome the minared is buıld like a tower which can be climbed by five stairs and is placed over the fountain outside of the mosque right across the entrance with the support of five legs

VELED-İ YANIÇ FOUNTAIN 
There is a lagend concerning the raparation of the fountaın in 1331.(1913) placed on the pediment in the middle of the overlapped tapering arcs the mosques minaret rises on four birick legs over the fountaın.
6.02.2016

KAPAN KHAN

KAPAN HANI
Sultan I.Murad tarafından 14.yüzyılın ikinci yarısında yaptırılmıştır Kapan han Şehre dışarıdan gelecek malların satışa sunulmadan önce kontrol edilmesi ve tartılmasını sağlamak için inşa ettirilmiştir yapı "kapan"adını bu işlevinden dolayı almıştır yapıldığı dönemde artan tarım ürünlerinin pazarlandığı önemli bir handır kapan hanı iki katlı olup bir avlu etrafındaki revaklara açılan odaları bulunduğu ve 29 odası olduğu 1685 yılına ait kayıtlarda tespit edilmiştir Han'ın ortasında ise bir mescid yer almaktaydı Han ortasına mescid yaptırma geleneği Kapan Handan sonra inşa edilecek diğer hanlara da örnek olmuştur 2014.yılında UNESCO dünya mirası olarak ilan edilen alan içerisinde yer almaktadır

KAPAN KHAN
 This khan was built by Sultan Murad I.during the second half of the 14th century in order to provide control and weighing of those goods being supplied to the town before being sold there this structure is called "kapan"or "bascule"due to this function "kapan"khan was an important khan during its period of construction the prodiction of agricultural products increased and such were marketed there "kapan"khan is a two-floor structure A record from 1685.reveals that there were rooms opening towards the riwaqs surrounding a courtyard and that the khan had 29.rooms at the khan's centre however there was a masjid the tradition to built masjıd at the centre of khans became an example for those other khans to be built after "kapan khan"this khan is located within a site which was inscribed on the UNESCO world haritage list in 2014.


5.02.2016

İBRAHİM PASHA /MAHKEME (COURTHOUSE)PUBLIC BATH

İBRAHİM PAŞA (MAHKEME) HAMAMI
Hamam Çandarlı Hayrettin Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa tarafından h.825.(1421).yılındaki vakfiyesine göre İznik'teki İmaretine gelir getirmesi amacıyla yaptırılmıştır bir rivayete göre yapının içinde bulunduğu mahallede Kadı Konağının yer alması nedeniyle mahalle Hamam ve caminin "mahkeme"adıyla anıldığı bilinmektedir Hamam çifte Hamam olarak yapılmış olup erkekler ve kadınlar bölümü bulunmaktadır kadınlar ve erkekler kısımları soğukluk ( soyunmalık) sıcaklık halvet su deposu ve külhan (ocak) bölümlerinden oluşmaktadır Bursa Büyük Şehir Belediyesi tarafından 2010.yılında başlatılan restorasyon çalışmaları 2011 yılında tamamlanmıştır yapının günümüzde erkekler bölümü özgün işlevi ile kadınlar bölümü ise kültür merkezi olarak kullanılmaktadır

İBRAHİM PASHA /MAHKEME (COURTHOUSE)PUBLIC BATH
This Hamam was built in 825.A.H.(1421)by İbrahim Pasha son of Candarlı Hayrettin Pasha
According to the wagf's charter its purpose was to provide earnings to the soup kitchen in İznik According to a rumour it is also known that both Hamam and mosque are mentioned as "Mahkeme"or"courdhouse"too since the kadhi's residance was stuated in this neighbourhood this Hamam is built as a double Hamam with a men's and a women's section both men's and women's section consist of a cool room (frigidairum or changing cubicle) a hot room (caldairum) and a "halvet"or washing cell section a water reservoir and a "kulhan"(or boiler room)(oven)each the restoration work started by Bursa Metropolitan Municipality in 2010 was complated in 2011.today its men's section is used with its original fuction whereas the women's section is used as a cultural centre.