HAMZA BEY KÜLLİYESİ

HAMZA BEY TARİHÇESİ 1384 yılında tırhala doğan Hamza bey aslen Arnavud ırkına mensuptur baba sının adı Sinan dır Yeşil in altında meftu...


HAMZA BEY TARİHÇESİ 1384 yılında tırhala doğan Hamza bey aslen Arnavud ırkına mensuptur baba sının adı Sinan dır Yeşil in altında meftun bulunan Beyezıd  Paşanını kardeşidir Beyazıd paşa tarafından tırhala dan getirilen Hamza bey kendilerine malikane olarak verilen İznik civarında çakırca köyüne yerleşmiştir ağabeyi Beyazıd paşa komutasındaki orduda küçük bir zabit olarak Timurlenk ile Ankara savaşına katılan Hamza bey 1416 da on bin kişilik kuvvetle Çanakkale muhafızliğına getirilmiştir 1417 de Amasya ya vali olarak tayin edilen Şehzade II ,Murad ın Muhafız liğına ve Amasya ordu Komutanlığına  tayin edilmiştir Samsun ve Sinop Hamza bey  taraından
Venediklilerden alınmıştır. II Sultan murad  zamanında Hamza bey 1422 de II,Murad ın Şerbattarllığına getirilen Hamza bey düzme Mustafa olayında bir ara esir düşmüştür 1427 de Anadolu Beylerbeyliğine getirilmiştir 1444 deki Varna muharebesine İştirak etmiştir dört yıl Şehzadeliğinde Amasya da 31 yılda padişahlığında Sultan II,Murad a sadıkane hizmet eden Hamza bey i II,Murad zamanında Anadolu Beylerbeyi Fatih zamanında Rumeli Beylerbeyi olarak görürüz. Fatih sultan Mehmed zamanında  Hamza bey  Bizans fethi için seferberlik ilan edildiği zaman Fatih tarafından Rumeli ordularının toplanması için görevlendirilen Hamza bey karargahı Çorlu da kurulmuş bu fırsat tan istifade bir camii yapılmıştır Harp meclisinde bulunan Hamza bey 1453 yılında İstanbul u muhasara feth eden Fatihin 200 bin kişilik  ordusunda filo komutanı olarak 22 nisan 1453 de 72 pare gemiyi dolma-bahçeden Halice indirerek değerli bir yer işgal etmiş ve Resulullah ın (İstanbul elbet feth olunacaktır-onun fethinde muvaffak olan emir ne güzel emir ve onun askerleri ne güzel askerdir ) medh sanasına mazhar olmuştur Hamza bey in dikkate şayan bir tarafıda işte bu yönüdür fetihten sonra İstanbul un emniyeti için 1455 de Çanakkale boğazının muhafazası için Gelibolu valisi ve KAPTAN-I DERYA tayin edilmiştir aynı yıl Antalya ya vali olarak gönderildi ve Anadoluda Uzun Hasan tarafından işgal edilen koyun hisarı geri aldı bu muvaffakiyet nedeniyle Fatih tarafından Rumeli Beylerbeyliğine taltif edildi Hamza bey 1456 da Limni ye 1458 Atina ve Mora ya vali olarak tayin edildi aynı yıl PİRİŞTİNE ye vali olarak gönderildi 1460 da tekrar Atina ya vali oldu 1461 de 70 yaşın üstünde Hamza bey valiolarak Atina dan VİDİN e nakledildi aynı yıl Fatih sultan Mehmed Yunus paşa yı Vidine göndererek (dotluk ve iyikomşuluk müahedesi yapılmak için hamza bey başkanlığında Romaya bir sefaret heyeti ) gitsin dedi Vidin den hamza bey başkanlığında bir diplomatlar heyeti Romaya giderek Fatihin selamını ve geldiklerinin sebebini tarihte zulmüyle meşhur Kazıklı voyvada ya bildirmeleri üzerine Voyvada heyette bulunanların hepsini kazığa hamza beyi de uzunca bir kazığa vurarak şehit etti bununlada tatmin olmayan hain Voyvada Türk hududuna baskın yaparak 25 bin kişiyi kaçırıp onlarıda kazığa vurarak şehit etmiştir bu elim hadise üzerine SADRAZAM MAHMUD PAŞA komutasindaki ordular karadan hareket etti Fatih de 175 parça gemiyle Karadeniz den Tunaya girerek Vidine çıktı bu tarihi hareketin neticesinde Roma yı da feth etmiş oldu Hamza Bey in iskelet halindeki cesedi bizzat Fatih tarafından getirilerek oğlanlarına teslim edildi ve kendi yaptırdığı camii yanındaki türbeye defnedildi ön taraftaki büyük mezar HAMZA BEY indir diğerlerinin kimlere ait olduğu belli değildir akrabalarından oldukları tahmin edilmektedir amsaline ender rastlanan HAMZA BEY 19 yıl çelebi sultan Mehmet e 35 yıl II,Sultan Murad a ve 10 yıl FATİH SULTAN MEHMED e sadıkane hizmet etmiştir HAMZABEY ciddi ahlaklı ve dindar biz zat idi rütbesi paşa olduğu halde alayişi dünyaya aldanmamak ve kirlenmemek için kendisine paşa değil  (BEY) dedirtti yalnız o küçük Ünvan ı ile anılmasını isterdi galip çıktıkları harp ler den kendine düşen ganimet hisselerini hayır hasenata sarf ederek gittiği yerlerde vakit bulabilirse hemen bir camii medrese çeşme imaret gibi hayrat yaptırırdı Bursa da M.K.paşada Selanik te Manastır da Piriştine de Üsküp te ve sair köy ve kasabalarda bir çok camileri vardır bizim camimizi Hamza bey mescit olarak yaptırmış 1615 de Mimber konarak camiye çevrilmiştir Hamza bey caminin doğusunda 18 odalı medrese bir imaret yaptırmış zamanla medrese yanmış İmaret kaybolmuştur 1855 büyük depreminde türbe kapısının üstünde kubbeyi aşan büyük çatlak meydana gelmiştir türbe 1959 yılında Bursa eski eserleri sevenler kurumu tarafından esaslı bir şekilde aslına uygun restore edilmiştir HZ.ALLAH RAHMET EYLESİN
kabrini nurlara gark eylesin,
COMMENTS

a
Ad

..,1,1384 yılında tırhala doğan Hamza bey aslen Arnavud ırkına mensuptur baba sının adı Sinan dır Yeşil in altında meftun bulunan Beyezıd Paşanını...,1,14 yüzyılın sonlarında Demirtaş (kara timürtaş) paşanın oğlu oruç bey tarafından..,1,14-15.Yüzyıllarında yaşadığı bilinen Yeşil Camii ile Yeşil Türbenin taş oyma işçiliğini ve kalem işi süslemelerini yapan Bursa'lı,1,14.yüzyıl da karagöz ve hacıvat perdede bir gölge oyunu olarak şeyh küşteri tarafından..,1,14.yüzyıl yapısı tahmin edilmekte olup yaptıranı ve içinde bulunan...,1,1406 yılında yıldırım beyazıd ın oğlu şehzade süleyman tarafından mimar hüseyin oğlu Aliye inşa ettirildiği kapısı..,1,1440.Yılından önce Umur Bey tarafından camisine vakfedildiği Umurbey camii'nin duvarındaki vakıf kitebesinden...,1,1490.yılından önce Hacı Hasanzade Kazasker Mustafa Efendi tarafından İstanbul haydar'daki Camisi ve medresesine gelir..,1,15 yüzyıl ortalarından 20 yüzyıl başlarına kadar tarihlenen yüzlerce mezar taşının yer aldığı Muradiye açık hava Müzesi'nde Farsça..,1,15.Yüzyılda ahi Bayazid in oğlu hacı ivaz paşa tarafından yaptırılarak Sultan çelebi Mehmet e armağan edilen han yeşil Cami i ne gelir sağlamak...,1,15.Yüzyılda Satı Fakıh tarafından yaptırılmıştır Satıh Fakıh Fatih Sultan Mehmet dönemi..,1,15.yüzyılın ikinci yarısında Emir Sultan halifelerinden..,1,16.yüzyılda halvetiye tarikatına bağlı olarak şeyh Yakup Çelebi (vefatı..,1,16.Yüzyılda Karaşeyh ünvanlı bir kişi tarafından yaptırıldığı...,1,1826 yılının 15 Haziran'ı. İstanbul'da gün ağarırken devrilen kazanların uğultusu yeri göğü inletiyordu. Bölükbaşı..,1,2500 yıl önce Türkler tarafından keşfedildi dünyaca ünlü..,1,A,1,Asıl adı Mahmut olan Veled-ı Yanıç,1,aslen yemen in karakad köyünden olan ve Fatih zamanında İstanbul a gelen Mehmet Hüseyin Çelebi tarafından 1460 yılında.....,1,Aşevi adını doğu yönünde yer alan Eskici Mehmet Dede'ye ait olduğu..,1,B,7,bu yıl 11 incisi düzenlenen Osman gaziyi anma ve Bursa nın fethi şenlikleri yaklaşık..,1,Bursa büyük şehir belediyesi 1400lü yılların başında beyazıd paşa tarafından..,1,Bursa da yaşayan..,1,Bursa doğan mahahalle sinde bulunmaktadır Fatih döneminde..,1,Bursa nın ilk yerleşim alanı olan hisar bölgesinde bulunan Haraççıoğlu medrese si...,1,Bursa Osmanlı karşı duran türbesi...,1,Bursa Osmanlı Muradiye hamamı . hamam 1426 yılında II Murat tarafından yaptırılmıştır,1,Bursa Osmanlı Muradiye medresesi...,1,Bursa osmanlı tarihi camii..,1,Bursa tarihi büyük şehir belediye binası,1,Bursa uludağ telefirik..,1,Bursa'da 15. yüzyılda Emir sultan seyyid Nasır Seyyid Nimetullah Ali Dede ve Baba Zakir gibi dervişlerle beraber Buhara'dan gelen Seyyid Usul tarafından kurulan Seyyid Usul dergahı,1,Bursa'lı devlet adamı Oruç bey Kara Timurtaş Paşanın Oğlu ve Umur (Omur) Bey'in kardeşidir Yıldırım Beyazıd döneminde (1389-1403) komutanlık yapmış Süleyman Çelebi..,1,Bursa’nın en güzel hanlarından biri olan Fidan Hanı,1,C,8,Cami nin Sultan II.Murad döneminde İbn-i yiğit (yiğitoğlu) diye tanınan...,1,camiler,8,Caminin kitabesinde edincikli hızır oğlu yahşi bey tarafından...,1,Camiye ait vakıf kayıtlarında belirtildiği üzre Sultan II.Bayazıd..,1,Çandarlı Halil paşanın oğlu Sadrazam İbrahim Paşa tarafından eşi hatice hatuna gelir getirmesi amacıyla yapılmış olduğu söylensede bir başka görüş olarak fenari ailesinden olan...,1,Çelebi Sultan Mehmed'in kızı Selçuk Hatun tarafından 1450 yılında yaptırıldığı giriş kapısının üzerindeki Sülüs...,1,Devlet adamıdır Çelebi Mehmed dönemi (15yy.) vezirlerinden..,1,Emirsultan.770/1368.de buhara da doğdu.833/1429.da Bursa da..,1,Hacivat ve karagöz...,1,Hamam Çandarlı Hayrettin Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa tarafından h.825.(1421).yılındaki vakfiyesine göre İznik'teki..,1,Hamam Gazi Orhan Bey tarafından yaptırılan ve Bursa'nın ilk külliyesi olan Orhan Külliyesi'nin bir parçasıdır,1,Hamamın yaptıranı ve yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir yapıya ilişkin bulunabilinen en erken tarihli kaydın 1605 yılına..,1,Han 1454 yılında kara Timurtaş paşa'nın oğlu umur bey tarafından..,1,Hüdavendigar külliyesinin merkez yapısı olan cami hüdavendigar şanıyla anılan I.Murad (1360-1389) tarafından..,1,I,1,II. Murad dönemi (1421-1451) vezirlerinden Üzeyr Efendi tarafından,1,II.Bayezıd döneminin (1481-1512) ünlü müderrislerinden Zeyrekzade Paşa Çelebi tarafından yaptırıldığı bilinmektedir..,1,II.Bayezıd'ın eşi hayırsever bir kadın olan Gülruh Hatun Akhisar'da bir mescit Bursa'da bir Mektep yaptırmış ve...,1,II.Bayezıd'ın oğlu Şehzade Mahmud adına yaptırılmıştır Manisa'da sancak beyi (Vali)iken 1507 yılında..,1,II.Murad döneminde 1449 veya 1451 yılında Umur Bey tarafından yaptırılmıştır hen asker hemde bilgin olan Umur Bey II.Murad döneminde vezir rütbesini almıştır Caminin giriş..,1,II.Murad döneminde Yıldırım Darüşşifası'da Müderris olan Hoca Tabip Hüsnü efendi tarafından 1467 yılında yaptırılmıştır Minare Şerefesinin..,1,içindeki o şahane çay bahçesinde...,1,İlk Osmanlı medreselerinden yeşil medrese (sultaniye medresesi)1414.1424 ..,1,imaret çelebi mehmed yüzyıl hacı UNOSCO paşa soup mutfak külliye world şehir,1,Kaplıca I.Murad hüdavendigar tarafından hüdavendigar külliyesinin bir parçası olarak Bizans hamamı...,1,Kara Timurtaş paşanın oğlu Oruç bey in kızı ve Fatih Sultan Mehmed in vezirlerinden Zağonos paşanın..,1,Keskin kılıçları kalkanları işlemeli cepkenleri efsane olmuş figürleri kılıçve kalkanların oluşturduğu ahenkli..,1,Kuzeydeki giriş kapısı üzerindeki sülüs hat ile yazılmış kitabesinden caminin 1459 yılında..,1,Külliye nin Bayezit paşa (1.MEHMET ve II.MURAT ın veziri) nin kardeşi olduğu Bilinen İzmir fatihi lakap lı..,1,Mahidevran Hatun'un ablaları Akile Hanım ile belkıs Hanım'a atfedilmektedir yapı "cariyeler Türbesi"adı ilede anılmaktadır Muradiye Türbeleri içinde etrafı,1,Murad Hüdavendigar tarafından Hüdavendigar külliyesinin bir parçası olarak yaptırılmıştır Mimarisi ve inşa...,1,Muradiye Camii,1,Osmanlı devlet arması,1,Osmanlı devletinin kuruluşunda büyük katkıları olan çok sayıda önemli aile Bursa nın imarınada katkıda bulunmuştur...,1,Osmanlı dönemi mezar taşlarının ve üzerlerindeki desenlere kadar bir çok işaret o mezarda yatan hakkında bilgi vermektedir mezar taşının...,1,Osmanlı evleri,1,Osmanlı Pâdişah larından Kanûnî Sultan Süleymân Hân zamanında,1,Osmanlı sadrazamlarından ishak paşanın oğlu ibrahim paşa nın kethüdası sofu hacı sinan tarafından 1455 yılında yaptırılmıştır...,1,Osmanlı Şehzadesi Ertuğrul bey (Yıldırım bayezıd'ın oğlu) 1376'da doğmuştur Aydın'da sancak Beyliği yapmıştır Ertuğrul Beyin..,1,Osmanlı tarihi Muradiye imareti...,1,Osmanlı tarihi Muradiye külliyesi..,1,Osmanlıdan günümüze tarihi ipek yolu hamamı..,1,Osmanli impartoru,1,Sufidir Babası Yanıç Oğlu Hacı Hayruddinn'dir I.Murad Hüdavendigar..,1,Sultan bayezid received the title of Yıldırım (thunder) because of his heroicacts in bettlefields,1,Sultan I.Murad (Hüdavendigar) tarafından...,1,Sultan I.Murad döneminin (1326-1389)ünlü veziri Ahmet paşanın oğlu ve şeyh Mahmud un torunu olan mutasavvıf ve şair Süleyman çelebi 1422 de vefat etmiştir,1,Sultan I.Murad tarafından 14.yüzyılın ikinci yarısında yaptırılmıştır Kapan han Şehre dışarıdan gelecek malların satışa sunulmadan..,1,Sultan I.Murad türbesi oğlu Yıldırım Bayazıd tarafından I.Murad ın yaptırdığı külliyesinin...,1,Sultan II. Murad tarafından külliyesinin merkez yapısı olarak inşa ettirilmiştir..,1,Tanınmış Türk İslam Osmanlı filozofu ve hekimidir (980-1037) Buhara ya yakın Afşane de doğdu..,1,Tarih öncesi yıllardan bu yana süre gelen Para basımı..,1,tarihi ırgandı köprüsü..,1,Türbe,1,Türbe 1461 yılında ölen Gazi Umur (Omur) Beye aittir Umur Bey Osman Gazi'nin silah arkadaşı Kara Timurtaş Paşa'nın oğludur. Yahşi,1,Türbe 1481 yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından babası II.Murad adına,1,Türbe Fatih Sultan Mehmed'in eşi Şehzade Mustafa'nın Annesi Gülşah..,1,Türbe fatih Sultan Mehmed'in oğlu Şehzade Mustafa için yaptırılmıştır Şehzade Mustafa 1474.yılında...,1,Türbe II.Bayezıd'ın oğlu Şehzade Ahmet için Yavuz Sultan Selim'in H.919-M.1513 tarihli bir fermanıyla..,1,Türbe II.Bayezıd'ın oğlu Şehzade Şehinşah'ın eşi ve Şehzade Mehmed'in..,1,Türbe Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa adına kardeşi II.Selim tarafından 1573...,1,Türbenin II.Bayezıd'ın eşi ve Şehzade Abdullah'ın Annesi olan Şirin Hatun..,1,Türbenin II.Murad'ın emriyle oğlu Fatih Sultan Mehmed tarafından Annesi Hüma Hatun için..,1,Türbenin kitabesi olmadığından yatan zatın kimliği hakkında kesin bir bilgi yoktur ancak burada yatan kişinin..,1,Unesco bursa,2,yeşil camii mosque sultan çelebi Osmanlı hacı ivaz nakkaş green twofloor T hünkar mahfili el mecnun bin ilyas,1,YEŞİL HAMAMI Fatih sultan Mehmed döneminde 1840 yılında köse Ali Paşa sofu,1,Yeşil külliyesinde yer alan yapıların süslemelerinden sorumlu olan ünlü nakkaş ali bin İlyas alinin torunu olan...,1,Yeşil külliyesinin mimarı olan Hacı İvaz Paşa tarafından inşa ettirilmiştir Cminin Vakıf kaydı 1427.yılında tescil edildiğinden..,1,Yıldırım Bayezıd döneminde (1389-1402) Oğlu Ertuğrul Bey adına yaptırılmıştır Ertuğrul Bey Aydın Sancak beyi iken 1398. yılında vefat..,1,Yıldırım Bayezıd ın kızı ve Emir Sultanın eşi Hundi Hatun tarafından 1426. tarihinde..,1,Yıldırım bayezid döneminde yaşamış olan timurtaş paşanın Gazi lakaplı olanındır 1386.da Karamanoğlu...,1,Yıldırım külliyesinin bir parcasadır Yıldırım Bayezıd tarafından 1399. yılında yaptırıldığı vakfiyesinde yer alan..,1,
ltr
item
BURSA SEVDAM : HAMZA BEY KÜLLİYESİ
HAMZA BEY KÜLLİYESİ
https://2.bp.blogspot.com/-p18Bpz04Huc/VUS743pK_jI/AAAAAAAAAiQ/EgVdN9H_TSQ/s1600/IMG_20150215_162914.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-p18Bpz04Huc/VUS743pK_jI/AAAAAAAAAiQ/EgVdN9H_TSQ/s72-c/IMG_20150215_162914.jpg
BURSA SEVDAM
https://bursasevdam.blogspot.com/2015/03/hamza-bey-kulliyesi.html
https://bursasevdam.blogspot.com/
https://bursasevdam.blogspot.com/
https://bursasevdam.blogspot.com/2015/03/hamza-bey-kulliyesi.html
true
833784981953211255
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts DEVAMINI OKU Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS DEVAMINI OKU RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy