KARA TİMURTAŞ VE OĞULLARI

Osmanlı devletinin kuruluşunda büyük katkıları olan çok sayıda önemli aile Bursa nın imarınada katkıda bulunmuştur Çandarlı hacı İvaz paşa ...

Osmanlı devletinin kuruluşunda büyük katkıları olan çok sayıda önemli aile Bursa nın imarınada katkıda bulunmuştur Çandarlı hacı İvaz paşa lala şahin paşa ve beyezıd paşa ile onların aile lerinin Bursa da çok sayıda hizmetleri vardır Bursa  nın fethinden sonra bir İslam şehri olarak Bursa nın kurulmasında önemli etkisi olan ailelerin başında Kara Timurtaş ve oğulları gelir nitekim bugün bile Bursa da kara tumurtaş ve oğullarının her köşesinde izlerini görebilirsiniz Osmanlı devletinin kuruluşunda büyük katkıları olan çok sayıda önemli aile bursa nın imarında katkıda bulunmuştu Çandarlı hacı ivaz paşa Lala şahin paşa bayezıd paşa ile onların ailelelerinin bursa da çok sayıda hizmetleri vardır bugün bursa da çok sayıda camii hamam türbe ile adlarına mahalle olan çok sayıda kara tumurtaş oğlu var Osmanlının kuruluş yıllarında bursa da dört tane timurtaş paşa vardı bunların ikisi çok ünlüydü bunlar çakır hamam önünde mezarı bulunan Gazi timurtaş paşa ile demirtaş semtine adını veren kara timurtaş paşa dır I.murad ve I.bayezıd döneminde yapılan savaşlarda önemli rol almış kara tımurtaş kara Alinin oğludur dedesi ise Osman beyin silah arkadaşı aykut alp dir (öl.1325) 1310 yılında doğan kara timurtaş paşa lala şahin paşanın ölümünden sonra rumeli beylerbeyi oldu süleyman paşa ile rumeli nin fethine katıldı balıkesir deki göçebeleri rumeli ye sürmüş ve yerleşmesini sağlamıştır şehzade bayazıd a lalalık yaptı ve birinci veziri oldu balkanlarda yapılan savaşlara katıldı ve büyük başarılar elde etti timurtaş paşa gemlik i kuşatıp alınmasını sağlamıştı bir süre karamanoğulları nın Bursa yı işgali sırasında tutsak düşen paşa daha sonra serbest bırakıldı kapı kule suvarileri ve voynuk denilen askeri sınıfların kurulmasına öncülük etti ilk kez belirli sınıf elbiseyi askere giydirmişti 1403 yılında Bursa da yaşamını yitirdi 1398 yılında öldüğü söylense de mezar taşında 1403 yılında öldüğü yazmaktadır Bursa da kendi adını taşıyan mahellesi ndeki caminin bahçesine gömülmüştür Bursa da camisinin dışında hamam ve başka eserleri de vardır Osmanlı döneminin ilk deniz seferi gilyos adasının fethi olarak kabul edilmektedir ancak bu adanın neresei olduğu bilinmemekteydi oysa bu ada Ulubat (apolyont)gölü içindeydi kara ali 1303 yılında kendine verilen askeri birlikle apolyont (uluabat) gölü üzerinde bulunan gilyos adasını zapdetmiş burada görevli olan papazı ailesi ile birlikte Osman beye getirmişti Osmangazi de papazın güzelliği ile meşhur kızını kara ali ile nikah lamıştır işte bu papazın kızı kara tımurtaş ın annesi en az kendisi kadar ünlü dört oğlu Mehmed Çelebi Yahşi bey Ali paşa oruç paşa umur beyi in ise büyük anneleri Osmanlı devletinin kurucusu Osman beyden başlamak üzere yapılan fetihlerde önemli rol oynayan ve devlet bürokrasisinde de en üst görev olan vezirlik makamına ulaşan kara tımurtaş oğulları ailesi Bursa nın kültür ve sosyal yaşamına katkı sağlamıştır özellikle II.Murad döneminde timurtaş ailesi devlet içinde çok güçlü bir duruma gelmiş aynı anda beşvezirin görev aldığı divanına üç vezir vermeyi başarmıştır timurtaş oğulları sadece devlet hizmetlerinde görev almamış kendi ve oğulları bir çok vakıf kurmuştur timurtaş paşa sadece askeri seferde deyil ordu teşkilatının kuruluşunda da önemli katkılar sağlamıştır I.Murad zamanında balkanlarda lala şahin paşa dan sonra ikinci beylerbeyi olan kara timurtaş paşa candarlı ali paşa ya kadar devam eden tek vezir uygulamasının kaldırılmasıyla ikinci vezir ünvanını almıştı Osmanlı egemenliğini sağladıktan sonra bazı askeri örgütlenmeler kararı alınınca kara timurtaş paşa nın önerileri doğrultusunda kapıkule askerlerinden maaşlı süvari birliği kurulmuştu ayrıca savaş sırasında levazım sınıfı ile süvarilere yardım eden voynuk sınıfı oluşturulmuştu ölen sipahilerin tımarlarının erkek evladına verilmesi yöntemide yine timurtaş paşa önerisiyle uygulamaya konulmuştu kara yımurtaş paşa nın yıldırım döneminde ordu içinde yeni düzenlemeler yaptığı görülür timurtaş paşa bu dönemde asker sayısının çok olması nedeniyle bir karışıklılığa meydan vermemek için askerlerin sınıflarına göre tek tip giyinmesini önermiş onun önerisi sonucunda kapıkule sipahilerine ve endorun oğlanlarına ak külah giydirilmiş saltanat makamlarının ileri gelenlerine de kızıl börk giydirilmeye başlanmıştı Bursa da yapılan cami han hamamların büyük bölümü Rumeli nde hıristiyanlarla yapılan savaşlarda elde edilen ganimetleriyle yapılmıştı savaş ganimet leri ise Bursa da kültür eserine dönüşüyordu ancak timurtaş paşanın ganimetlerinin büyük bölümü hıristiyan savaşından değil bir Türk ve Müslüman olan Karamanoğlu ile yapılan savaş sonucu elde edilmişti Osmanlı beyliğinin en büyük rakibi olan karamanoğlu ile 1387 yılında yapılan savaşta kara tımurtaş Paşa Rumeli askerlerinin başında çarpıştı Konya önlerinde gelen savaşta Karamaoğlu Alaaddin bey ordusunu terk edip kaçınca onun bıraktığı bütün mallar kara timurtaş a verildi ve Bursa daki bir çok eser bu ganimetle yapıldı timurtaş paşa 1389 yılında birinci kosava savaşına katılmış sehzade bayezıd ile ordunun sağ kanadında komutan olarak görev yapmıştı yıldırım beyazıd döneminde sırp larla yapılan savaşta sırpların bütün değerli madenlerini ele geçirmişti kara timurtaş paşanın dört oğlundan üçü oruç yahşi ve umur bey çok ünlüdür her biri adına eserler ve mahalleler kurulu bulunan devlet adamları Bursa nın imarı için büyük hizmetler vermiştir ancak bunlardan umur bey hepsinden ünlü bir devlet adamıdır 1421 yılında vezir olan umur bey 1430 yılında umur bey mahallesindeki cami kütüphane hamam ve müştemilatını yaptırmıştı ayrıca tuz pazarında kervansaray ve hamam Edirne de mescit Bergama da medrese hamam Biga da camii Afyon da cami medrese kervansaray hamam yaptırmıştı 1460 yılında ölmüştür Vakfiyesine göre umur bey çok sayıda değerli kitap ta Vakfetmiştir ancak bu kitaplar günümüze ulaşmamıştır birde hisar da umur bey mescidi ve mahallesi vardır bugün ki gemlik e bağlı Umurbey beldesine adını veren Umur bey Pars beyin torunu Yakup beyin oğludur Umur bey adı duyulmamış eski bir Türk çüdür avuç dolusu altın vererek bir çok tıp kitabını Türk çeye çevirmiştir Türk dili için bir çok girişimlerde bulunan Umur bey o tarihe kadar tüm vakfiyeler arapça iken kendi Vakfiye sini özellikle Tür çe yazdırmıştır Bursa da bulunan ilk türk çe yazıt da bu kişinin yaptırdığı caminin kapısında bulunmaktadır       ,,,,kaynak. raif kaplanoğlu

COMMENTS

a
Ad

..,1,1384 yılında tırhala doğan Hamza bey aslen Arnavud ırkına mensuptur baba sının adı Sinan dır Yeşil in altında meftun bulunan Beyezıd Paşanını...,1,14 yüzyılın sonlarında Demirtaş (kara timürtaş) paşanın oğlu oruç bey tarafından..,1,14-15.Yüzyıllarında yaşadığı bilinen Yeşil Camii ile Yeşil Türbenin taş oyma işçiliğini ve kalem işi süslemelerini yapan Bursa'lı,1,14.yüzyıl da karagöz ve hacıvat perdede bir gölge oyunu olarak şeyh küşteri tarafından..,1,14.yüzyıl yapısı tahmin edilmekte olup yaptıranı ve içinde bulunan...,1,1406 yılında yıldırım beyazıd ın oğlu şehzade süleyman tarafından mimar hüseyin oğlu Aliye inşa ettirildiği kapısı..,1,1440.Yılından önce Umur Bey tarafından camisine vakfedildiği Umurbey camii'nin duvarındaki vakıf kitebesinden...,1,1490.yılından önce Hacı Hasanzade Kazasker Mustafa Efendi tarafından İstanbul haydar'daki Camisi ve medresesine gelir..,1,15 yüzyıl ortalarından 20 yüzyıl başlarına kadar tarihlenen yüzlerce mezar taşının yer aldığı Muradiye açık hava Müzesi'nde Farsça..,1,15.Yüzyılda ahi Bayazid in oğlu hacı ivaz paşa tarafından yaptırılarak Sultan çelebi Mehmet e armağan edilen han yeşil Cami i ne gelir sağlamak...,1,15.Yüzyılda Satı Fakıh tarafından yaptırılmıştır Satıh Fakıh Fatih Sultan Mehmet dönemi..,1,15.yüzyılın ikinci yarısında Emir Sultan halifelerinden..,1,16.yüzyılda halvetiye tarikatına bağlı olarak şeyh Yakup Çelebi (vefatı..,1,16.Yüzyılda Karaşeyh ünvanlı bir kişi tarafından yaptırıldığı...,1,1826 yılının 15 Haziran'ı. İstanbul'da gün ağarırken devrilen kazanların uğultusu yeri göğü inletiyordu. Bölükbaşı..,1,2500 yıl önce Türkler tarafından keşfedildi dünyaca ünlü..,1,A,1,Asıl adı Mahmut olan Veled-ı Yanıç,1,aslen yemen in karakad köyünden olan ve Fatih zamanında İstanbul a gelen Mehmet Hüseyin Çelebi tarafından 1460 yılında.....,1,Aşevi adını doğu yönünde yer alan Eskici Mehmet Dede'ye ait olduğu..,1,B,7,bu yıl 11 incisi düzenlenen Osman gaziyi anma ve Bursa nın fethi şenlikleri yaklaşık..,1,Bursa büyük şehir belediyesi 1400lü yılların başında beyazıd paşa tarafından..,1,Bursa da yaşayan..,1,Bursa doğan mahahalle sinde bulunmaktadır Fatih döneminde..,1,Bursa nın ilk yerleşim alanı olan hisar bölgesinde bulunan Haraççıoğlu medrese si...,1,Bursa Osmanlı karşı duran türbesi...,1,Bursa Osmanlı Muradiye hamamı . hamam 1426 yılında II Murat tarafından yaptırılmıştır,1,Bursa Osmanlı Muradiye medresesi...,1,Bursa osmanlı tarihi camii..,1,Bursa tarihi büyük şehir belediye binası,1,Bursa uludağ telefirik..,1,Bursa'da 15. yüzyılda Emir sultan seyyid Nasır Seyyid Nimetullah Ali Dede ve Baba Zakir gibi dervişlerle beraber Buhara'dan gelen Seyyid Usul tarafından kurulan Seyyid Usul dergahı,1,Bursa'lı devlet adamı Oruç bey Kara Timurtaş Paşanın Oğlu ve Umur (Omur) Bey'in kardeşidir Yıldırım Beyazıd döneminde (1389-1403) komutanlık yapmış Süleyman Çelebi..,1,Bursa’nın en güzel hanlarından biri olan Fidan Hanı,1,C,8,Cami nin Sultan II.Murad döneminde İbn-i yiğit (yiğitoğlu) diye tanınan...,1,camiler,8,Caminin kitabesinde edincikli hızır oğlu yahşi bey tarafından...,1,Camiye ait vakıf kayıtlarında belirtildiği üzre Sultan II.Bayazıd..,1,Çandarlı Halil paşanın oğlu Sadrazam İbrahim Paşa tarafından eşi hatice hatuna gelir getirmesi amacıyla yapılmış olduğu söylensede bir başka görüş olarak fenari ailesinden olan...,1,Çelebi Sultan Mehmed'in kızı Selçuk Hatun tarafından 1450 yılında yaptırıldığı giriş kapısının üzerindeki Sülüs...,1,Devlet adamıdır Çelebi Mehmed dönemi (15yy.) vezirlerinden..,1,Emirsultan.770/1368.de buhara da doğdu.833/1429.da Bursa da..,1,Hacivat ve karagöz...,1,Hamam Çandarlı Hayrettin Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa tarafından h.825.(1421).yılındaki vakfiyesine göre İznik'teki..,1,Hamam Gazi Orhan Bey tarafından yaptırılan ve Bursa'nın ilk külliyesi olan Orhan Külliyesi'nin bir parçasıdır,1,Hamamın yaptıranı ve yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir yapıya ilişkin bulunabilinen en erken tarihli kaydın 1605 yılına..,1,Han 1454 yılında kara Timurtaş paşa'nın oğlu umur bey tarafından..,1,Hüdavendigar külliyesinin merkez yapısı olan cami hüdavendigar şanıyla anılan I.Murad (1360-1389) tarafından..,1,I,1,II. Murad dönemi (1421-1451) vezirlerinden Üzeyr Efendi tarafından,1,II.Bayezıd döneminin (1481-1512) ünlü müderrislerinden Zeyrekzade Paşa Çelebi tarafından yaptırıldığı bilinmektedir..,1,II.Bayezıd'ın eşi hayırsever bir kadın olan Gülruh Hatun Akhisar'da bir mescit Bursa'da bir Mektep yaptırmış ve...,1,II.Bayezıd'ın oğlu Şehzade Mahmud adına yaptırılmıştır Manisa'da sancak beyi (Vali)iken 1507 yılında..,1,II.Murad döneminde 1449 veya 1451 yılında Umur Bey tarafından yaptırılmıştır hen asker hemde bilgin olan Umur Bey II.Murad döneminde vezir rütbesini almıştır Caminin giriş..,1,II.Murad döneminde Yıldırım Darüşşifası'da Müderris olan Hoca Tabip Hüsnü efendi tarafından 1467 yılında yaptırılmıştır Minare Şerefesinin..,1,içindeki o şahane çay bahçesinde...,1,İlk Osmanlı medreselerinden yeşil medrese (sultaniye medresesi)1414.1424 ..,1,imaret çelebi mehmed yüzyıl hacı UNOSCO paşa soup mutfak külliye world şehir,1,Kaplıca I.Murad hüdavendigar tarafından hüdavendigar külliyesinin bir parçası olarak Bizans hamamı...,1,Kara Timurtaş paşanın oğlu Oruç bey in kızı ve Fatih Sultan Mehmed in vezirlerinden Zağonos paşanın..,1,Keskin kılıçları kalkanları işlemeli cepkenleri efsane olmuş figürleri kılıçve kalkanların oluşturduğu ahenkli..,1,Kuzeydeki giriş kapısı üzerindeki sülüs hat ile yazılmış kitabesinden caminin 1459 yılında..,1,Külliye nin Bayezit paşa (1.MEHMET ve II.MURAT ın veziri) nin kardeşi olduğu Bilinen İzmir fatihi lakap lı..,1,Mahidevran Hatun'un ablaları Akile Hanım ile belkıs Hanım'a atfedilmektedir yapı "cariyeler Türbesi"adı ilede anılmaktadır Muradiye Türbeleri içinde etrafı,1,Murad Hüdavendigar tarafından Hüdavendigar külliyesinin bir parçası olarak yaptırılmıştır Mimarisi ve inşa...,1,Muradiye Camii,1,Osmanlı devlet arması,1,Osmanlı devletinin kuruluşunda büyük katkıları olan çok sayıda önemli aile Bursa nın imarınada katkıda bulunmuştur...,1,Osmanlı dönemi mezar taşlarının ve üzerlerindeki desenlere kadar bir çok işaret o mezarda yatan hakkında bilgi vermektedir mezar taşının...,1,Osmanlı evleri,1,Osmanlı Pâdişah larından Kanûnî Sultan Süleymân Hân zamanında,1,Osmanlı sadrazamlarından ishak paşanın oğlu ibrahim paşa nın kethüdası sofu hacı sinan tarafından 1455 yılında yaptırılmıştır...,1,Osmanlı Şehzadesi Ertuğrul bey (Yıldırım bayezıd'ın oğlu) 1376'da doğmuştur Aydın'da sancak Beyliği yapmıştır Ertuğrul Beyin..,1,Osmanlı tarihi Muradiye imareti...,1,Osmanlı tarihi Muradiye külliyesi..,1,Osmanlıdan günümüze tarihi ipek yolu hamamı..,1,Osmanli impartoru,1,Sufidir Babası Yanıç Oğlu Hacı Hayruddinn'dir I.Murad Hüdavendigar..,1,Sultan bayezid received the title of Yıldırım (thunder) because of his heroicacts in bettlefields,1,Sultan I.Murad (Hüdavendigar) tarafından...,1,Sultan I.Murad döneminin (1326-1389)ünlü veziri Ahmet paşanın oğlu ve şeyh Mahmud un torunu olan mutasavvıf ve şair Süleyman çelebi 1422 de vefat etmiştir,1,Sultan I.Murad tarafından 14.yüzyılın ikinci yarısında yaptırılmıştır Kapan han Şehre dışarıdan gelecek malların satışa sunulmadan..,1,Sultan I.Murad türbesi oğlu Yıldırım Bayazıd tarafından I.Murad ın yaptırdığı külliyesinin...,1,Sultan II. Murad tarafından külliyesinin merkez yapısı olarak inşa ettirilmiştir..,1,Tanınmış Türk İslam Osmanlı filozofu ve hekimidir (980-1037) Buhara ya yakın Afşane de doğdu..,1,Tarih öncesi yıllardan bu yana süre gelen Para basımı..,1,tarihi ırgandı köprüsü..,1,Türbe,1,Türbe 1461 yılında ölen Gazi Umur (Omur) Beye aittir Umur Bey Osman Gazi'nin silah arkadaşı Kara Timurtaş Paşa'nın oğludur. Yahşi,1,Türbe 1481 yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından babası II.Murad adına,1,Türbe Fatih Sultan Mehmed'in eşi Şehzade Mustafa'nın Annesi Gülşah..,1,Türbe fatih Sultan Mehmed'in oğlu Şehzade Mustafa için yaptırılmıştır Şehzade Mustafa 1474.yılında...,1,Türbe II.Bayezıd'ın oğlu Şehzade Ahmet için Yavuz Sultan Selim'in H.919-M.1513 tarihli bir fermanıyla..,1,Türbe II.Bayezıd'ın oğlu Şehzade Şehinşah'ın eşi ve Şehzade Mehmed'in..,1,Türbe Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa adına kardeşi II.Selim tarafından 1573...,1,Türbenin II.Bayezıd'ın eşi ve Şehzade Abdullah'ın Annesi olan Şirin Hatun..,1,Türbenin II.Murad'ın emriyle oğlu Fatih Sultan Mehmed tarafından Annesi Hüma Hatun için..,1,Türbenin kitabesi olmadığından yatan zatın kimliği hakkında kesin bir bilgi yoktur ancak burada yatan kişinin..,1,Unesco bursa,2,yeşil camii mosque sultan çelebi Osmanlı hacı ivaz nakkaş green twofloor T hünkar mahfili el mecnun bin ilyas,1,YEŞİL HAMAMI Fatih sultan Mehmed döneminde 1840 yılında köse Ali Paşa sofu,1,Yeşil külliyesinde yer alan yapıların süslemelerinden sorumlu olan ünlü nakkaş ali bin İlyas alinin torunu olan...,1,Yeşil külliyesinin mimarı olan Hacı İvaz Paşa tarafından inşa ettirilmiştir Cminin Vakıf kaydı 1427.yılında tescil edildiğinden..,1,Yıldırım Bayezıd döneminde (1389-1402) Oğlu Ertuğrul Bey adına yaptırılmıştır Ertuğrul Bey Aydın Sancak beyi iken 1398. yılında vefat..,1,Yıldırım Bayezıd ın kızı ve Emir Sultanın eşi Hundi Hatun tarafından 1426. tarihinde..,1,Yıldırım bayezid döneminde yaşamış olan timurtaş paşanın Gazi lakaplı olanındır 1386.da Karamanoğlu...,1,Yıldırım külliyesinin bir parcasadır Yıldırım Bayezıd tarafından 1399. yılında yaptırıldığı vakfiyesinde yer alan..,1,
ltr
item
BURSA SEVDAM : KARA TİMURTAŞ VE OĞULLARI
KARA TİMURTAŞ VE OĞULLARI
https://1.bp.blogspot.com/-FGcuBWgiXj8/VUSmSRqcuYI/AAAAAAAAAYg/eBSAG_qziNE/s1600/IMG_20150416_162740.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-FGcuBWgiXj8/VUSmSRqcuYI/AAAAAAAAAYg/eBSAG_qziNE/s72-c/IMG_20150416_162740.jpg
BURSA SEVDAM
https://bursasevdam.blogspot.com/2015/04/kara-timurtas-ve-ogullari.html
https://bursasevdam.blogspot.com/
https://bursasevdam.blogspot.com/
https://bursasevdam.blogspot.com/2015/04/kara-timurtas-ve-ogullari.html
true
833784981953211255
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts DEVAMINI OKU Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS DEVAMINI OKU RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy